Högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria har sin nästa träff på onsdag den 15 februari kl. 16–17:30, på plats i Hopkinssalen eller på Zoom. Under seminariet kommer Anna Usacheva (doktor i klassisk filologi och postdoc vid Helsingfors universitet) att presentera sin forskning 'Public personae and Publishing Strategies in the Fifth-Century Roman Empire: Jerome and Rufinus'.