Högre seminarium för teologi och filosofi om inkarnationens motivation hos Thomas av Aquino

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff den 9 februari kl. 15–17 i Hopkinssalen. Stefan Lindholm kommer då att diskutera Thomas av Aquinos (1225–1274) tankar kring varför blev Gud människa och vad inkarnationen handlar om?  Stefan Lindholm är filosofie doktor och högskolelektor i systematisk teologi och religionsfilosofi vid Johannelunds teologiska högskola.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill deltaga vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se