Högre seminarium för teologi och filosofi om kristendom, sekularisering och modernitet i Ivan Illichs tänkande

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff den 12 januari kl. 15–17. Anna Sjöberg kommer då att presentera sitt forskningsprojekt "En ny väg för teologin: kristendom, sekularisering och modernitet i Ivan Illichs tänkande. Anna Sjöberg är teologie doktor och undervisar på Newmaninstitutet. Seminariet kommer att hållas på Zoom.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill deltaga vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se