Högre seminarium för teologi och filosofi om Robert Grossetestes rekapitulering av Maximos Bekännaren

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff den 15 december, kl. 16–18 (Observera tiden), på zoom.

Brendan Case, Th. D, från Harvard University presenterar ett paper där han redogör för Robert Grossetestes (c. 1168–1253) argument att Kristus skulle ha blivit inkarnerad, även om människosläktet inte hade syndat. Han spårar även Grossetestes influenser från Gregorios av Nyssa (c. 330c. 395), Maximos Bekännaren (c. 580662) till Johannes Scotus Erigena (c. 815c. 877). Läs mer.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill deltaga vid ett seminarium och få material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se